ESC-Burg

PRODUCENT WYSOKIEJ JAKOŚCI WYROBÓW ZE STALI SZLACHETNEJ

STAL SZLACHETNA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Z APROBATAMI I CERTYFIKATAMI DIN

Firma Edelstahl Service Center Burg GmbH będąca producentem wysokiej jakości wyrobów ze stali szlachetnej zobowiązała się w szczególnym stopniu do przestrzegania wysokiego standardu jakości, który realizuje poprzez terminowość, elastyczność i optymalną jakość wyrobów z uwzględnieniem właściwej ochrony środowiska.

Naszymi dostawcami surowców są zasadniczo certyfikowani producenci materiałów spełniający wymagania AD 2000 instrukcja W0 i DGRL 97/23/WE.

Każdy pracownik firmy ESC Burg GmbH zna wysokie wymagania określone w tej serii norm i spełnia je w pełnym zakresie zgodnie z porozumieniem w sprawie znakowania (porozumienie dotyczące prawidłowego znakowania materiałów i wyrobów dla urządzeń ciśnieniowych zgodnie z instrukcją AD 2000 – Dyrektywa PED 97/23/WE).

System zarządzania ESC Burg jest certyfikowany zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2015 i 14001:2015.

Wszyscy pracownicy firmy są świadomi znaczenia ochrony środowiska. Obszary robocze w firmie ESC Burg GmbH z urządzeniami, wyposażeniem i procesami oraz czynnościami roboczymi zostały poddane analizie pod kątem ich wpływu na środowisko, a ponadto określono aspekty środowiskowe.

OD WALCOWNI DO NOWOCZESNEGO EDELSTAHL SERVICE CENTER

SZYBKO, ELASTYCZNIE, PRZEDSIĘBIORCZO

Historia firmy rozpoczyna się w 1908 roku od założenia Berlin-Burger Eisenbahn. W roku 1937 firma została rozbudowana jako walcownia. W latach 90 dzięki firmie Georgsmarienhütte nastąpiła zmiana na Edelstahl Service Center, walcownia została zamknięta.

Od początku 2013 roku firma ESC Burg jest średniej wielkości przedsiębiorstwem zarządzanym rodzinnie. W firmie stworzono podstawy rentownej działalności oraz poczyniono szeroko zakrojone inwestycje, specjalizując się w ten sposób dalej w zakresie sprzedaży i obróbki wyrobów ze stali szlachetnej.

Niezawodność i doskonale wyposażony magazyn zapewniają szybkie oraz elastyczne dostawy. Sprawdzone w ciągu wielu lat źródła zaopatrzenia są podstawą konkurencyjnych cen. Firma zatrudnia dzisiaj 35 wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników.

PORTRET

NASZA PRODUKCJA