ESC-Burg

VÝROBCE VYSOCE KVALITNÍCH PRODUKTŮ Z NEREZOVÉ OCELI

NEREZOVÁ OCEL NEJVYŠŠÍ KVALITY

TESTOVÁNO A CERTIFIKOVÁNO DLE DIN

Společnost Edelstahl Service Center Burg GmbH jako výrobce vysoce kvalitních výrobků z nerezové oceli  mimořádně dbá na zachování vysokých standardů kvality, kterých dosahujeme dodržováním termínů, flexibilitou a optimální kvalitou výrobků a příslušnou ochranou životního prostředí.

Naše suroviny nakupujeme zásadně od výrobců materiálů certifikovaných dle normy AD 2000-W0 a evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/ES.

Každý zaměstnanec společnosti ESC Burg GmbH zná vysoké nároky těchto norem a jedná zcela v souladu s dohodou o správném přerazítkování (dohodou o správném přerazítkování materiálů a výrobků pro tlakové nádoby dle normy AD 2000 – směrnice pro tlaková zařízení 97/23/ES).

Systém řízení společnosti ESC Burg je průběžně certifikován dle DIN EN ISO 9001:2015 a 14001:2015.

Všichni zaměstnanci společnosti si uvědomují význam ochrany životního prostředí. Jednotlivé úseky společnosti ESC Burg GmbH s příslušnými zařízeními, vybavením, procesy a činnostmi byly analyzovány a posuzovány z hlediska jejich vlivu a důsledků pro životní prostředí.

OD VÁLCOVNY K MODERNÍMU SERVISNÍMU STŘEDISKU NEREZOVÉ OCELI

RYCHLÉ, FLEXIBILNÍ, PODNIKATELSKÉ

Historie společnosti sahá až do roku 1908, kdy byla založena železnice Berlin-Burger. V roce 1937 byla společnost rozšířena na válcovnu. V 90. letech byla prostřednictvím Georgsmarienhütte dokončena transformace na servisní středisko nerezové oceli a válcovna byla uzavřena.

Od začátku roku 2013 je ESC Burg středně velká rodinná firma. Společnost byla zaměřena na ziskovost, byly realizovány rozsáhlé investice mimo jiné za účelem posílení kapacit zpracování a další specializace firmy na obchod s výrobky z nerezové oceli a jejich zpracování.

Vysoká spolehlivost a velmi dobře vybavený sklad umožňují rychlost a flexibilitu při dodávkách. Lety prověřené nákupní zdroje zajišťují konkurenceschopné ceny. V současnosti zaměstnává společnost 35 kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců.

NÁHLED

NAŠE VÝROBA